Scheveningse Kerkbode Online

Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Scheveningen

 

De Scheveningse kerkbode bevat het nieuws van alle wijkgemeenten op Scheveningen. De kerkbode verschijnt normalter één keer per twee weken. Naast artikelen van de Scheveningse predikanten staan in de kerkbode het dienstrooster, berichten van de diaconie, het college van kerkrentmeesters en de wijkberichten van de Scheveningsewijkgemeentes.


Digitaal abonnement
Via deze website kunt u zich online abonneren voor een digitaal abonnement. Zodra de nieuwe editie verschijnt, ontvangt u daarvan een bericht per e-mail. De kosten zijn € 15,- per jaar en worden in april ge´ncasseerd. Dit betekent dat u toestemming geeft om het abonnementsgeld automatisch van uw rekening af te schrijven.

Automatische incasso voor een abonnement heet ook wel een doorlopende machtiging. Het bedrag kunt u binnen 56 dagen laten terugstorten (na contact met uw bank) indien het niet eens bent met de afschrijving. Dit heet storneren of terugboeken.


Contactgegevens
Jurriaan Kokstraat 175
2568 SG Scheveningen
070 355 08 95
info@pgscheveningen.nl


Abonnee worden

Via de knop hieronder kunt u zich aanmelden om elke nieuwe Kerkbode automatisch te ontvangen per e-mail.

Abonnee worden

Inloggen voor abonnees